Welkom op de website van de Stichting Meifeesten

Meifeesten 2017, vanaf hemelvaartsdag 25  tot en met zondag 28 mei.
Kom en proef de sfeer van Brabantse gezelligheid op deze Gemertse kermis. Met vermaak voor jong en oud en gezellige terassen. Na de verbouwing van het Ridderplein komen we met een behoorlijk uitgebreide kermis. Bereikbaar vanaf Binderseind, Kapelaanstraat en Kerkstraat.

Bekijk foto's

Kermis Attracties 2017


Over Stichting Meifeesten


De Stichting Meifeesten bestaat dit jaar 67 jaar, want we zijn in 1951 begonnen met de organisatie van wat toen nog met recht de Meifeesten werden genoemd: een grote hoeveelheid activiteiten in een kort tijdsbestek, waarbij de kermis slechts een klein onderdeel was.

Beroemd uit die tijd zijn de wielerkoersen, de dansavonden in een grote tent op het marktplein met tal van beroemde artiesten en  1600 bezoekers, en een grote luchtvaartshow.

Vanaf 1975 is men het soberder aan gaan doen. Niet omdat het niet meer betaalbaar was, maar omdat de doelstelling van de Stichting, het door het organiseren van diverse activiteiten geld bijeenbrengen ten behoeve van in eerste instantie de Bond voor Ouderen, Harmonie Excelsior en het Jachthoorn- en Trompetterkorps, bij ongewijzigd beleid  in het gedrang zou komen.

Daarom dan ook dat de nadruk meer op de kermis kwam te liggen (exploitanten betalen pachtgeld) en minder op de andere zaken (die immers geld kosten). Dit zal in de jaren daarop de te volgen politiek zijn.

Als we nu, in 2017, terugkijken op de laatste jaren, dan zien we een steeds krapper budget ontstaan: ook de kermisexploitanten hebben het in deze tijdDSCN3085 zwaar en kunnen de pacht uit het verleden niet meer opbrengen. Maar dankzij de goede onderlinge verhoudingen, het wederzijds water bij de wijn doen en dankzij de steun van meer dan zestig Gemertse winkeliers en ondernemers slagen we er nog steeds in onze doelstelling te verwezenlijken. En dat is dan ook tevens ons beleidsplan voor de komende jaren: er zorg voor dragen dat er in Gemert een kwalitatief goede kermis draait tijdens het Hemelvaartweekend, waarbij de eventuele revenuen terugvloeien naar de gemeenschap, conform onze statuten. Voor de lange termijn (want niemand weet hoelang er überhaupt nog kermissen zijn) hebben we een voorziening getroffen, zodanig, dat ook zonder kermis we de door ons nu gesteunde goede doelen nog jaren financieel verder kunnen helpen.

 

De stichting bestaat momenteel uit de volgende leden:

Marcel Beks (voorzitter), Hans Otten (vice-voorzitter), Peter van de Vleuten (secretaris), Wim van der Coelen (penningmeester), Wim Massar (kermismeesters), Jos Hendriks (technische zaken). Alle leden zetten zich op vrijwillige basis in en krijgen daarvoor geen vergoeding.

Gesteunde goede doelen


Kerststal

kerststal-1-van-1Al heel veel jaren bouwt de Onze Lieve Vrouwe Broederschap in Gemert de kerststal. En dat niet alleen, ze onderhoudt die ook, zorgt dat de dieren dagelijks goed te eten en drinken krijgen, ruimt de eventuele rommel op, plaatst nieuw hooi enz. enz. De oude kerststal was duidelijk aan vervanging toe, dus gingen de handen uit de mouwen en werd er simpelweg een nieuwe gebouwd. Zo doen ze dat bij de Onze Lieve Vrouwe Broeders. De stichting Meifeesten heeft met genoegen dit project financieel ondersteund.

Jachthoorn en Trompetterkorps Gemert

Als op enig moment in de tijd de drumbandafdeling van harmonie Excelsior op eigen benen verder wil gaan en de geboorte van het Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert een feit is, sluit de Stichting Meifeesten ook dit muziekgezelschap direct in haar armen. Zij zorgt ervoor dat er jaarlijks ook aan dit korps een behoorlijk som geld ter ondersteuning wordt overgemaakt. Mede door deze bijdrage kan ook het Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert zich inzetten bij allerlei manifestaties, vieringen, gedenkingen en feestelijkheden en is het een graag gezien fenomeen binnen het Gemertse.

http://www.jentgemert.nl

Harmonie Excelsior Gemert

Sinds 1954 wordt Harmonie Excelsior jaarlijks geldelijk gesteund door de Stichting Meifeesten. Vanaf 1954 gebeurt dit door onder andere de organisatie van een kermis, iets waar in de tijd ervoor de harmonie zelf ook mee bezig is geweest, zo blijkt uit notulen uit eind jaren veertig.   1954-2013, dat is een sponsorjubileum: al 60 jaar lang ontvangt de Gemertse harmonie jaarlijks een financiële ondersteuning als dank voor wat zij presteert in dienst van de Gemertse gemeenschap.
http://www.excelsiorgemert.nl

Ouderen Bond Gemert (BVO)

Als je de geschiedenis van de sponsoring door de Stichting Meifeesten onder de loep neemt en de notulen van al die jaren doorneemt, zie je hoe we begonnen zijn met het mogelijk maken van een uitstapje voor de Ouden van Dagen. Later spekken we de kas van de Bejaarden  en tegenwoordig geven we een financiële bijdrage aan de Bond van Ouderen.

Behalve voor de jaarlijkse feestmiddag tijdens de voorjaarskermis en de gratis oliebollen na afloop voor de aanwezigen tijdens die feestbijeenkomst wordt het geschonken geld nog steeds gebruikt voor een jaarlijks uitstapje.

Overige goede doelen

 

drumknaauwer

Drie jaar geleden heeft het Ridderplein een grote make-over ondergaan. Dat dat niet helemaal zonder slag of stoot ging, blijkt wel uit het feit,  dat bij verplaatsing van het Drumknaauwerke de sokkel helemaal naar de Filistijnen ging, niet door een verkeerde behandeling, maar door ouderdom. Het Drumknaauwerke ging letterlijk door zijn hoeven. De Stichting Meifeesten heeft een financiële bijdrage geleverd, zodat alles nu in alle glorie hersteld is.

 

 

 

Voor niets gaat de zon op. Al lijkt het soms dat bepaalde activiteiten in kerstconcertGemert zonder enige financiële ondersteuning georganiseerd kunnen worden. Niets is minder waar. Ook het jaarlijks terugkerende kerstconcert in de Sint-Jan met deelname van het mannenkoor Van Wor ik Ben, het gospelkoor Ringshout en met harmonie Excelsior, kan niet zonder een financiële basis. En ook hier hebben we het afgelopen jaar daaraan meegewerkt.

 

 

 

In 2016 behoorden we ook tot de groep die de Taptoe van het Jactaptoe0047_1hthoorn- en Trompetterkorps, een van onze jaarlijkse grote goede doelen, financieel mogelijk maakte. E,n hoewel de regen gruwelijk parten speelde, hebben we er met z’n allen flink van genoten. Voor herhaling vatbaar. Wij zullen er bij zijn.

 

 

 

 

Daar staan ze dan: de leden van de Gemertse Firebrigade Pipes &Gemert-Fire-Brigade-Pipes-Drums Drums. Klaar voor hun eerste taptoe op Gemertse bodem. Maar we zeiden het al eerder: voor niets gaat de zon op. Dus moest er driftig aan de weg getimmerd worden om de nodige financiën bijeen te krijgen. Soms lukt dat, soms ook niet. En helaas voor de pipers: er was -ondanks onze bijdrage – niet genoeg financiële support te verkrijgen om in 2016 al zo’n taptoe op touw te zetten. Wellicht dat 2017 hen beter gezind is. Aan ons zal het niet liggen, onze toezegging staat!

 

 

 

En daaspeeltuinvereniging de wiekenrnaast steunen we incidenteel diverse verenigingen uit Gemert, van De Knutselmolen tot de Kindervakantieweek, van de Theatergroep tot TREMEG,  van De Drie-Ster tot de Drie-Tip, van de Lage Beemden tot de Lokale Omroep, de Oud-militairen, de Wensboom,  het Mignonkoor, de Hipjopgroep en ZUTH, om er maar enkele te noemen.